Wpisy z Sierpień, 2010

Artykuły

Negocjacje na rynkach międzynarodowych

Rynek międzynarodowy jest to miejsce, w którym firmy z różnych krajów wymieniają się usługami. Każdy zakład posiada produkt lub usługę, którą oferuje w zamian za korzyści materialne. Rynek międzynarodowy charakteryzuje się tym, iż na jego łamach rywalizują, bądź współpracują ze sobą firmy z różnych państw. Dla Polski bardzo ważne jest uczestnictwo w rynku światowym. Pozwoli to na rozwój państwa polskiego, a także umocni jego pozycję na arenie międzynarodowej. Szkolenie przekazuje informacje dotyczących informacji transakcji w nieznanym nam środowisku. Ukazuje nam … [czytaj dalej] …